Aktualności

Agencja Anticorr Gdańsk została członkiem Klubu POLLAB

Miło nam poinformować, że Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. została członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Klub POLLAB jest NAJWIĘKSZĄ w Europie organizacją :
•    dobrowolną i niezależną,
•    integrującą środowisko laboratoriów badawczych, wzorcujących, jednostek certyfikujących oraz firm zainteresowanych zarządzaniem przez jakość,
•    wspierającą system oceny zgodności,
•    otwartą na nowe wyzwania, inicjatywy i współpracę merytoryczną.
Celem Klubu jest wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania, postanowień norm i przepisów prawa oraz wymagań jednostki akredytującej.

Działalność branżowa to praca w sekcjach/komisjach, gdzie organizowane są merytoryczne spotkania o profilu szkoleniowym oraz prowadzone, tak ważne przy ocenie kompetencji, porównania międzylaboratoryjne. W ramach Klubu działa Komisja ds. auditów, Komisja ds. metrologii oraz Sekcje: Badań materiałowych, Chemiczna (POLLAB – CHEM) członek EURACHEM, Laboratoriów budowlanych, Laboratoriów wzorcujących, Maszyn, urządzeń i środków transportu, PETROL-GAZ, Przemysłu tekstylnego i skórzanego, Ochrony środowiska, Żywności i zdrowia.

<< Powrót