Do piaskowania

Produkty

Piasek kwarcowy był pierwszym ścierniwem używany w procesie przygotowania powierzchni w skrócie piaskowania. Sama nazwa jest znana od wielu lat i najbardziej kojarzona z procesem czyszczenia powierzchni. Należy jednak wspomnieć, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym zabrania się stosowania suchego piasku kwarcowego jako ścierniwa lub dodatku do innych ścierniw.

Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej

Dopuszcza się jednak używanie do czyszczenia strumieniowo-ściernego piasku kwarcowego  w osłonie wodnej.
Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest przystawka do piaskowania na mokro głowica KB firmy CLEMCO.