Do śrutowania

Produkty

Oczyszczarki piaskarki do piasku i śrutu różnią się przede wszystkim zaworami dozującymi ścierniwo.

Oczyszczarki do śrutu mają zamontowane specjalnie zabezpieczone zawory dozujące ścierniwo. Wewnętrzne elementy zaworu stykające się ze ścierniwem są pokryte gumą-wygumowane. Zawory i łączniki (nyple, rurki gumowane) zwiększają okres użytkowania takiej oczyszczarki. 

Zawory do śrutu mogą być gumowane wewnątrz lub posiadać wymienny tzw. rękaw gumowy.  
W pierwszym wypadku po prześrutowaniu elementu wymienia się część zaworu w drugim wypadku wymienia się jedynie rękaw.
 
Dodatkowo z uwagi na większy ciężar właściwy śrutu staliwnego zbiorniki oczyszczarek opierają się na nogach a nie na kołach.

Śrut nie należy do ścierniw tanich dlatego proces śrutowania przeprowadza się w specjalnie do tego celu zaprojektowanych komorach śrutowniczych.