Ściany lakiernicze

Kompleksowe ściany malarskie są specjalnymi konstrukcjami wykorzystywanymi w przemyśle lakierniczym. W zależności od modelu umożliwiają malowanie elementów ułożonych płytowo bądź ażurowo. W swej budowie posiadają jedno lub wielostopniowe systemy filtracji. Gwarantuje to czystość i bezpieczeństwo w czasie wykonywania pracy.

Zasada działania filtra w ścianach malarskich

Podstawowym wyposażeniem każdej ściany malarskiej jest filtr. Odpowiada za komfort i bezpieczeństwo wykonywanej pracy. Podczas  malowania i lakierowania do powietrza przedostają się cząsteczki farb i lakierów. Dzięki wbudowanym w ściany lakiernicze odciągom powietrze przepływa przez filtry pozostawiając na nich zanieczyszczenia.

Mobilne ściany malarskie mają większe możliwości

Ściana malarska w wersji mobilnej coraz częściej spotykana jest na rynku. Zastosowanie tego rozwiązania sprawia, że urządzenie jest elastyczne i zawsze może zostać łatwo przetransportowane do innego miejsca. Dodatkowym atutem jest to, że tego typu produkty mogą również działać jako stacjonarne.


Produkty