Aktualności

Laboratorium Agencji Anticorr Gdańsk otrzymało akredytację PCA

Dnia 31 marca 2022 roku laboratorium Agencji Anticorr Gdańsk otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Laboratorium wdrożyło oraz utrzymuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN – EN  ISO/IEC 17025:2018-02. Uzyskanie akredytacji PCA potwierdza kompetencje oraz najwyższą jakość usług oferowanych w laboratorium.

Laboratorium wzorcujące

Akredytacja PCA (certyfikat numer AP 204) obejmuje wzorcowanie:

 

  •   Przyrządów do pomiaru długości: mierniki do pomiaru grubości powłok w zakresie 0-1000 µm,
  •   Przyrządów do pomiaru temperatury oraz wilgotności: termohigrometry, termometry elektryczne (w tym elektroniczne), termometry elektryczne (z rejestracją temperatury) w zakresie 10-40 oC i 20-80%rh.


Laboratorium badawcze:

Akredytacja PCA (certyfikat nr AB 1828) obejmuje badania:

Test w rozpylonej solance zgodne z normą PN-EN ISO 9227:2017-06 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach — Badania w rozpylonej solance.

<< Powrót