STRONA GŁÓWNA Metalizacja natryskowa Metalizacja płomieniowa

Metalizacja płomieniowa

Produkty

Pistolety do metalizacji płomieniowej mogą być zasilane pneumatycznie lub elektrycznie.

Do grupy pistoletów zasilanych pneumatycznie należą modele MSG-87, MSG-88 oraz MSG-98. W pracy z tymi urządzeniami wykorzystuje się drut wykonany z aluminium, cyny, cynku, molibdenu, miedzi, stali węglowej, niklu. Materiał ulega topnieniu w płomieniu, a następnie niesiony strumieniem sprężonego powietrza dociera na powierzchnię metalizowanego obiektu. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość aplikowania materiału na zimną powierzchnię.

Modelem pistoletu, który posiada zasilanie elektryczne jest MSG-9810. To rozwiązanie przeznaczone do pracy z drutami ceramicznymi z aluminium, tlenku chromu, dwutlenku cyrkonu, niklu. Jego zaletą są niższe koszty pracy przy zachowaniu wysokiej jakości ceramicznego wykończenia. Ponadto wykorzystywany materiał jest w całości stopiony w płomieniu zanim dotrze do powierzchni. W strumieniu, który dociera do obiektu nie znajdują się cząstki materiału, które nie uległy topnieniu i dzięki temu materiał ma większą energię kinetyczną.

Odrębnym kryterium podziału pistoletów jest rodzaj wykorzytywanego materiału. Pistolety do metalizacji płomieniowej mogą wykorzystywać, oprócz drutu, również proszek.

Modele wykorzystujące proszek do metalizacji to MSG-85 oraz MSG-86. W formie proszku może występować metal, ceramika i metaloceramika. Istotnym czynnikiem decydującym o jakości powłoki wykonanej z proszku jest jego rodzaj i jednorodność. Nawet niewielkie różnice składu chemicznego, wielkości i kształtu cząstek mogą mieć znaczący wpływ na ostateczny efekt.