STRONA GŁÓWNA Kontrola procesu Metody przygotowania powierzchni

Metody przygotowania powierzchni

Pełna oferta dotycząca urządzeń kontrolno-pomiarowych znajduje się na stronie www.anticorr.pl

ETAP I – Metody przygotowania powierzchni

Metody i podział opisane są w następujących normach:

PN EN ISO 12944-4
PN EN ISO 8504-1
PN EN ISO 8504-2
PN EN ISO 8504-3
 

 Metody przygotowania powierzchni dzielimy na:

1. Metody chemiczne

Trawienie w kwasach

Nakładanie past trawiących lub odrdzewiaczy

2. Metody fizykochemiczne

Mycie i odtłuszczanie wodnymi roztworami detergentów

Mycie i odtłuszczanie emulsjami i słabymi rozworami alkalicznymi

Mycie i odtłuszczanie silnymi roztworami alkalicznymi o pH 13-14

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami

Mycie czystą wodą

3. Metody mechaniczne ręczne i z uszyciem narzędzi z napędem

Szczotkowanie

Młotkowanie

Skrobanie

Szlifowanie

4. Metody strumieniowo-ścierne

Obróbka wirnikowa

Obróbka strumieniowo-ścierna pneumatyczna ciśnieniowa

Obróbka strumieniowo-ścierna pneumatyczna podciśnieniowa (inżektorowa)

Obróbka hydro ścierna

5. Czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem

70 do 170 MPa

Powyżej 170 MPa

6. Metody specjalne

Metoda płomieniowa

Metoda indukcyjna

 

Ocena jakości przygotowania powierzchni:

Grupa norm ISO 8501-1 opisująca wizualną ocenę czystości powierzchni.

Grupa norm ISO 8502 opisująca badania służące do oceny czystości powierzchni.

Niektóre z nich:

PN-EN ISO 8502-2
Laboratoryjne oznaczenie chlorków na oczyszczonych powierzchniach.

PN-EN ISO 8502-3
Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną)

PN-EN ISO 8502-4
Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby. (punkt rosy)

PN-EN ISO 8502-5
Pomiar chlorków na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania-metoda rurek wskaźnikowych.

PN-EN ISO 8502-6
Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy. Metoda Bresle’a.

 

Grupa norm ISO 8503 dotycząca chropowatości podłoża stalowego:

PN-EN ISO 8503-1
Wyszczególnienie i definicja wzorców ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obróbce strumieniowo ściernej.

PN-EN ISO 8503-2
Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo ściernej. Sposób postepowania z użyciem wzorca.

PN-EN ISO 8503-3
Metoda kalibrowania wzorców ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obróbce strumieniowo ściernej. Sposób postepowania z użyciem mikroskopu.

PN-EN ISO 8503-4
Metoda kalibrowania wzorców ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obróbce strumieniowo ściernej. Sposób postępowania z użyciem przyrządu stykowego.

PN-EN ISO 8503-5
Metoda oznaczania profilu powierzchni taśmą replikacyjną.