STRONA GŁÓWNA Oczyszczarki/Piaskarki

Oczyszczarki/Piaskarki


Znaczenie i metody obróbki strumieniowo-ściernej

Czystość powierzchni przed malowaniem w decydującym stopniu wpływa na jakość powłok ochronnych i ich okres trwałości. Przygotowanie powierzchni pod powłoki antykorozyjne ma na celu usunięcie produktów korozji, zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych oraz nadanie odpowiedniej chropowatości dla zapewnienia maksymalnej przyczepności materiału powłokowego do chronionego podłoża.

Wybór metody przygotowania powierzchni powinna poprzedzać analiza obejmująca:

  • rodzaj i ilość zanieczyszczeń na chronionej powierzchni;
  • materiał podłoża;
  • wielkość chronionej powierzchni oraz jej kształt;
  • agresywność środowiska;
  • rodzaj systemu powłokowego;
  • przewidywany lub żądany czas trwałości pokrycia;
  • wymagania dot. stanu powierzchni po czyszczeniu;
  • inne, wynikające ze specjalnych warunków użytkowania lub przeznaczenia chronionych obiektów.

Najszerzej stosowanymi są mechaniczne metody przygotowania powierzchni obejmujące czyszczenie ręczne z użyciem narzędzi z napędem mechanicznym oraz całą grupę metod strumieniowo-ściernych z zamkniętym lub otwartym obiegiem ścierniwa, czyli czyszczenie przy pomocy piaskarek pneumatycznych i wirnikowych, na sucho, na mokro i wodą. W praktyce antykorozyjnej najczęściej stosuje się oczyszczarki pneumatyczne.