Śrutownie

Oferowane śrutownie posiadają podłogi wyposażone w system automatycznego transportu ścierniwa sprzężony z urządzeniami do dokładnego oczyszczania i dozowania. Odzysk medium roboczego (śrutu, korundu, garnetu i in.) pozwala na poczynienie konkretnych, mierzalnych oszczędności przy zachowaniu pozytywnego wpływu na środowisko. Nowoczesny system wentylacyjny eliminuje emisję szkodliwych pyłów i zapewnia bezpieczną pracę operatorowi urządzeń. Dzięki temu każda śrutownia oferowana dla Państwa spełnia wygórowane wymogi dotyczące jakości pracy, bezpieczeństwa i ekologii.

 

Zasada działania

 
  • Kabina śrutownicza przeznaczona jest do oczyszczania powierzchni metalowych pneumatyczną metodą strumieniowo ścierną, przy zastosowaniu jako ścierniwa ostrokrawędziowego śrutu staliwnego. Specjalistyczne urządzenia naszej produkcji umożliwiają oczyszczanie powierzchni do klasy Sa 2,5. W zależności od stosowanej granulacji i rodzaju ścierniwa otrzymywaną chropowatość powierzchni można regulować w zakresie 20 -150µm (Rz). 
 
  • Użyty w procesie obróbki strumieniowo ściernej śrut opada na podłogę kabiny gdzie za pomocą zgarniacza podłogowego trafia do dołka zsypowego. Śrut z dołka zsypowego pobierany jest podnośnikiem kubełkowym pionowo w górę gdzie trafia do separatora ścierniwa. Dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa oczyszcza i separuje śrut z zanieczyszczeń. Tak oczyszczone ścierniwo trafi do zbiornika zasobowego umieszczonego w separatorze a następnie zasypuje się nim oczyszczarkę pneumatyczną.
 
* Opcja: separator znajduje się na oddzielnym zbiorniku zasobowym, który przystosowany jest do zasypywania dwóch/czterech oczyszczarek. Taki system sprawdza się w przypadku ciągłych, ciężkich prac w dużych zakładach przemysłowych. Tego typu rozwiązania pozwalają na skrócenie przerw w procesie oczyszczania oraz na zmniejszenie potrzebnej ilość śrutu w obiegu.
 
  • Oczyszczarka zasypywana jest automatycznie w czasie przerw w pracy (popuszczenie przełącznika ręcznego RLX-II). Gdy pracownik chce ponownie rozpocząć proces oczyszczania, przyciska przełącznik ręczny RLX-II montowany na wężu śrutowniczym za dyszą.
 
  • System wentylacji kabiny opiera się na tzw. „tłoku powietrza”. Recyrkulacja powietrza wpływa na energooszczędność prowadzonego procesu. Zapylone powietrze odciągane jest z komory śrutowniczej poprzez kanały wentylacyjne, a następnie oczyszczane na suchych wkładach filtracyjnych. Niskie zapylenie oczyszczonego powietrza umożliwia wprowadzenie go ponownie do komory w ok. 90%. Zawartość pyłów w wydalanym powietrzu nie przekracza 5mg/m3.

Projekt 3D kabiny śrutowniczej