Standardy jakości

Wszystkie przedsięwzięcia, które inicjuje lub w jakich bierze udział Agencja Anticorr spełniają najwyższe standardy jakości. Oferowane przez Firmę produkty są zgodne z międzynarodowymi  normami (ISO, ASTM, JIS i in.), a podejmowane przez nią dążenia do unowocześniania parku maszynowego przyczyniają się do skutecznego dbania o środowisko.

Agencja Anticorr wspiera swoich partnerów handlowych we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań nie tylko poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów, ale również poprzez wsparcie merytoryczne, szkolenia i prezentacje prowadzone przez Inżynierów Projektu oraz Doradców Technicznych. 

Szczegółowe informacje na temat międzynarodowych norm i naszych produktów, które je spełniają znajdą Państwo również na podstronie poświęconej kontroli procesu. Z myślą o Państwa wymaganiach, a także ułatwiając dobór narzędzi inspektorom i osobom odpowiedzialnym za kontrolę jakości w Państwa firmach przygotowaliśmy kilka praktycznych informacji. Lista międzynarodowych norm została tam przyporządkowana poszczególnym etapom procesu pracy.