Sterowanie do piaskarek

Produkty

Sterowanie piaskarką pozwala operatorowi na rozpoczęcie i zakończenie piaskowania bez konieczności podchodzenia do zbiornika. Operator za pomocą dźwigni sterowania zdalnie uruchamia lub wyłącza proces piaskowania.
Sterowanie tzw. pneumatyczne stosuje się na odcinku do 40 metrów pomiędzy zbiornikiem a operatorem. Powyżej 40 metrów ze względu na znaczną zwłokę reakcji powietrza stosuje się układy elektro-pneumatyczne. W obu przypadkach sterowań zawór do ścierniwa i układ dekompresyjny piaskarki jest taki sam.
W sterowaniu elektro-pneumatycznym zastosowany jest elektrozawór który dostaje sygnał elektryczny i reguluje układ pneumatyczny.
Sterowanie pneumatyczne to dźwignia RLX-III lub CLX. Sterowanie elektro-pneumatyczne to dźwignia RLX-E lub CLX-E. W obu przypadkach można zastosować zawór dekompresyjny RMC-2000 lub RMS-2000.
W sterowaniu pneumatycznym dźwignia z zaworem dekompresyjnym połączona jest za pomocą pneumatycznego podwójnego przewodu sterującego o średnicy wewnętrznej fi.6mm.
W sterowaniu elektro-pneumatycznym dźwignia z zaworem dekompresyjnym połączona jest za pomocą przewodu elektrycznego (linki do sterowań) 2x1mm.