System zdalnego sterowania

Produkty

Sterowanie piaskarką/oczyszczarką pozwala jednemu operatorowi uruchamiać i zatrzymywać urządzenie. Prawidłowo działającego systemu wymagają również przepisy BHP.

Sterowanie pneumatyczne, ze względu na bezwładność, stosowane jest na odległości do 40 metrów. Sterowanie elektro-pneumatyczne może być stosowane przy dłuższych dysnansach - nawet do 160 metrów.

Aby system funkcjonował prawidłowo, oczyszczarka powinna posiadać zamontowany zawór dekompresyjny tzw. RMS lub RMC. Wyłącznik sterowania - tzw. dźwignia sterowania pneumatycznego RLX lub CLX, a w sterowaniu elektro-pneumatycznym RLX-E (elektryczna) -zamontowana jest na wężu do ścierniwa, tuż przy dyszy. W momencie puszczenia dźwigni zawór automatycznie dekompresuje zbiornik oczyszczarki/piaskarki.