Zawory dozujące ścierniwo

Produkty

Bardzo istotnym wyposażeniem oczyszczarki jest zawór dozowania ścierniwa montowany bezpośrednio pod zbiornikiem oczyszczarki. Wszystkie zawory montowane są pod kątem 45 stopni. Takie ułożenie zapobiega nadmiernemu zsypywaniu się ścierniwa i jego łatwiejsze zabieranie przez strumień powietrza. W zależności od rodzaju używanego ścierniwa i systemu sterowania stosuje się następujące zawory:

  • FSV - zawór typu talerzowego z mimośrodowym przepływem ścierniwa, przeznaczony dla ścierniw typu : piasek, żużel pomiedziowy.
  • PTC tzw. zawór MICRO stosowany głównie do śrutu, elektrokorundu, kulek szklanych pozwala precyzyjnie dobrać ilość ścierniwa.
  • PVR-Manual - z gumową tuleją zaciskową - zacisk regulowany pokrętłem; PVR-A - zawór sprężonego powietrza z gumową tuleją, PVR-G - zawór dozujący ścierniwa z gumową tuleją zaciskową. Dla ścierniw typu śrut lub drut stalowy cięty lub łupany, korund, żużel pomiedziowy, piasek.
  • SA - zawór regulowany pokrętłem, dostępny w dwóch wersjach: droższa - z grzybkiem gumowanym, tańsza - z grzybkiem niegumowanym. Dla ścierniw typu śrut lub drut stalowy cięty lub łupany, korund, żużel pomiedziowy, piasek.
  • PT (Thomson) i  PVR-G - zawory ze sprężyną dociskającą otwierane powietrzem stosowane najczęściej w oczysczarkach/piskarkach kilkustanowiskowych.
  • RDS - zawór do piaskarki z gumową wkładką zabezpieczającą elementy zaworu przed ścieraniem. Wymienny gumowy rękaw 1".