STRONA GŁÓWNA Metoda gazowa (płomieniowa)

Metoda gazowa (płomieniowa)

W metodzie opartej na gazach w dyszy pistoletu natryskowego następuje mieszanie gazów palnych, a następnie burzliwe spalanie takiej mieszanki tuż przed dyszą pistoletu. W środek płomienia podawany jest natryskiwany materiał w formie drutu, kordu lub proszku. Właściwości fizyko-chemiczne wytworzonej powłoki zależą od wielu czynników:

temperatury płomienia; 
odległości dyszy pistoletu od podłoża i temperatury podłoża;
uformowania i prędkości przepływu strumienia powietrza;
prędkości posuwu drutu, kordu lub wydajności dozowania proszku.
 
Pistolety wykorzystujące drut używają specjalnych podajników wprowadzających drut do odpowiednich dysz, w których następuje topienie materiału wywołane spalającym się gazem. Do mieszanki gazów używa się zazwyczaj acetylenu, mieszaniny metyloacetylenu (MPS), propanu, wodoru lub gazu naturalnego połączonego z tlenem. Najpopularniejszym z powyższych jest acetylen ze względu na wysoką temperaturę spalania. Należy jednak pamiętać, że niższa temperatura spalania może w niektórych przypadkach przynieść korzyści ekonomiczne. 
 
Pistolety wykorzystujące proszek są lżejsze niż pozostałe typy. Osiągają również niższe temperatury, a cząsteczki mniejszą prędkość. Przyczynia się to do mniejszej lepkości i spoistości, a także większej porowatości nanoszonych powłok niż ma to miejsce w przypadku innych procesów natryskowych. Materiałem natryskowym może być proszek pochodzenia jednorodnie metalicznego, będący stopem różnych metali, materiałem kompozytowym, węglikiem wolfranu, a także proszek pochodzenia ceramicznego lub ceramiczno-metalicznego albo będący dowolonym połączeniem wymienionych materiałów.
 
Pistolety wykorzystujące metodę detonacyjną, w której dochodzi do spalania tlenu różnią się od wszystkich pozostałych typów. Ich działanie jest oparte na energii, jaka wytwarza się wskutek eksplozji mieszanki tlenu z acetylenem. Nie używają zatem stałego płomienia do nakładania warstw materiału na powierzchnię. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskana powłoka jest niezwykle twarda, gęsta i bardzo spoista. Takie pistolety charakteryzują się długą lufą, w której zachodzi cały proces. 

Chętnie odpowiemy na pytania lub udzielimy dodatkowych informacji. Zachęcamy do kontaktu z nami!