STRONA GŁÓWNA Kabiny i hale malarskie

Kabiny i hale malarskie


Kabina malarska / kabina lakiernicza

Kabiny malarskie są pomieszczeniami, przeznaczonymi  do malowania lub/i suszeni detali. Mogą zostać zamontowane wewnątrz hali lub innych pomieszczeniach. Komora zbudowana jest ze szkieletu, wykonanego ze stalowych modułowych ram, obłożonych płytami warstwowymi. Nadmuch powietrza odbywa się poprzez plenum nadmuchowe usytuowanym na suficie komory, a wyciąg powietrza poprzez system filtrów rozmieszczonych w kanałach odciągowych, znajdujących się w podłodze lub na ścianach bocznych, zależnie od wymogów klienta.

Hale malarskie

Jako jedna z niewielu firm na rynku potrafimy przystosować część lub całe hale jako pomieszczenia technologiczne, gdzie można przeprowadzać operacje malowania oraz suszenia. Takie przystosowanie hali zapewnia maksymalne wykorzystanie miejsca oraz z łatwością pozwala na malowanie dużych elementów lub powierzchni (np. elementy konstrukcji mostów, rur wież wiatrowych, kratownic itp.). Powietrze, najpierw oczyszczane na filtrach znajdujących się w module wentylacyjno-grzewczym, jest wdmuchiwane przez system kanałów, podwieszonych pod sufitem. Powietrze zabrudzone, wyciągane przez system kanałów, znajdujących się w podłodze lub na ścianie bocznej, jest oczyszczane na dwustopniowy system filtrów, znajdujących się w podłodze lub na ścianach bocznych.
 
Dostępne komory i hale malarskie są przyjazne środowisku dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a korzystanie z nich jest bezpieczne!

Kabiny lakiernicze i hale malarskie są oszczędne energetycznie dzięki zastosowaniu wydajnych systemów wentylacyjnych (system nadmuchowo-wyciągowy). Odpowiednie ukierunkowanie strumienia powietrza powoduje równomierne przewietrzanie komory oraz hal malarskich, co zapobiega gromadzeniu się rozpuszczalników.

Do nadmuchu powietrza oraz jego odprowadzania zastosowane są moduły wentylacyjno-grzewcze  z zainstalowanymi wymiennikami ciepła, służące do ogrzewania powietrza wdmuchiwanego do hali lub komory. Podgrzewanie powietrza w module realizowane jest za pomocą palników gazowych, olejowych lub nagrzewnic wodnych. Powietrze wdmuchiwane do obiektu jest oczyszczane na wlocie do modułu, a wyciągane poprzez podwójny system filtrów. Pozwala to na dokładne oczyszczanie powietrza oraz umożliwia łatwą wymianę filtrów. Powietrze wdmuchiwane do kabiny oczyszczane jest za pomocą specjalnych mat filtracyjnych zainstalowanych w sufitowym plenum nadmuchowym.

Działanie i elementy kabin lakierniczych i hal malarskichModuł wentylacyjno-grzewczy:    
  
    Element o modułowej budowie składa się z zespołów:  oczyszczania powietrza,  grzewczego, wentylatorów nadmuchowo-wyciągowych,  wymiennika krzyżowego umożliwiającego odzysk ciepła.
 
Zespół grzewczy: 

Ogrzewa powietrze, wdmuchiwane do obiektu technologicznego. Odbywa się to za pomocą:  palników gazowych, olejowych, lub nagrzewnic wodnych. Zastosowanie nowoczesnych palników pozwala na szybkie nagrzewanie pomieszczeń, a także na wybór trybu pracy, zależnie od potrzeb klienta: malowania lub suszenia. Palniki lub nagrzewnice są dobierane do możliwości klienta, aby uzyskać odpowiednie temperatury technologiczne.

Filtry sufitowe i podłogowe:
 
Zastosowane przez nas filtry sufitowe i podłogowe to sprawdzone rozwiązania techniczne oraz wysoka jakość materiału filtracyjnego, która zapewnia łatwy przepływ powietrza przez warstwę filtracyjną. Zastosowanie przez nas wielostopniowego systemu filtracji, powoduje, że zarówno powietrze wdmuchiwane jak i wyciągane jest skutecznie oczyszczone z pyłów oraz innych zabrudzeń.

Sterowanie:
 
Sterowanie  kabiną  lub halą malarską oraz monitorowanie procesu malowania i suszenia realizowane jest przez moduł sterująco-zasilający z wbudowanych mikroprocesorem. Moduł zawiera wyłączniki sekcyjne oświetlenia, licznik czasu pracy, blokady bram i drzwi, blokady dopływu powietrza do agregatów malarskich, nastawę temperatury malowania i suszenia, czasu suszenia, blokady urządzeń i wzbudzanie alarmów sprzężone z układem pomiarów stężeń gazów i par wybuchowych.
 
System monitorowania gazów i łatwopalnych oparów:
 
Oferujemy możliwość wyposażenia kabiny i hali malarskiej w zestaw czujników eksplozymetrycznych monitorujących stężenie gazów i oparów. Ewentualne przekroczenie progów nastaw powoduje automatyczne włączenie wentylowania obiektu, wzbudza sygnał dźwiękowy i świetlny, blokuje pracę agregatów malarskich. System nadzorujący działa całą dobę, a ewentualne przekroczenie norm, nawet pod nieobecność pracowników i przy niepracującym obiekcie automatycznie doprowadzi do przewietrzenia kabiny lub hali.
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących produktu, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

 

Projekt 3D kabiny malarskiej