STRONA GŁÓWNA Kabiny i hale malarskie

Kabiny i hale malarskie


Kabina malarska

Kabiny malarskie są samodzielnymi pomieszczeniami do malowania detali i mniejszych powierzchni. Mogą być budowane wewnątrz hal lub  jako komory lakiernicze wolnostojące. Stalowa konstrukcja opiera się na poprzecznym układzie nośnym. Konstrukcja szkieletowa ścian zewnętrznych i dachu obudowana jest lekkimi płytami warstwowymi z wkładem z wełny mineralnej lub poliuretanu. Sufit podwieszany z elementów ażurowych umożliwia nawiew powietrza z systemu wentylacji mechanicznej.

Hale malarskie są pomieszczeniami o podobnej konstrukcji jednak ich zaletą jest rozmiar. Hale są przestronnymi obiektami zapewniającymi miejsce odpowiednie do malowania dużych elementów i powierzchni (np. elementy konstrukcyjne mostów, rury i in.).
 
Komory i hale malarskie są przyjazne środowisku dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery!
 
Kabiny lakiernicze i hale malarskie są oszczędne energetycznie dzięki zastosowaniu wydajnych systemów wentylacyjnych (system nadmuchowo-wyciągowy). Nadmuch powietrza odbywa się poprzez plenum nadmuchowe w suficie kabiny, a ujście znajduje się w podłodze. Takie ukierunkowanie strumienia powietrza powoduje równomierne wietrzenie komory, co zapobiega gromadzeniu się rozpuszczalnika. Do nadmuchu powietrza oraz jego odprowadzania zastosowane są centrale wentylacyjne z zainstalowanymi wymiennikami ciepła służące do ogrzewania powietrza wdmuchiwanego do komory. Podgrzewanie powietrza w centrali realizowane jest za pomocą palników gazowych lub olejowych. Powietrze wdmuchiwane do kabiny oczyszczane jest za pomocą specjalnych mat filtracyjnych zainstalowanych w sufitowym plenum nadmuchowym.
 

Działanie i elementy kabin lakierniczych i hal malarskich

  • Centrala wentylacyjno-grzewcza:       

Element o modułowej budowie składa się z: zespołu oczyszczania powietrza, zespołu grzewczego, zespołu wentylatorów nadmuchowo-wyciągowych, zespołu wymiennika krzyżowego umożliwiającego odzysk ciepla do poziomu 60%.
 
  • Zespół grzewczy: 

Ogrzewanie powietrza wyntylacyjnego odbywa się za pomocą: nagrzewnic wodnych, nagrzewnic parowych, przy zastosowaniu palników gazowych lub olejowych.
 
  • Filtry sufitowe i podłogowe: 

Sprawdzone rozwiązania techniczne i wysoka jakość materiału filtracyjnego zapewniają wysoką skuteczność czyszczenia i łatwy przepływ przez warstwę filtrującą.  
 
  • Sterowanie

Sterowanie pracą kabiny oraz monitorawanie procesu malowania i suszenia relizowane jest z szafy sterowniczej o budowie modułowej. Szafa zawiera wyłączniki sekcyjne oświetlenia, licznik czasu pracy, blokada bram i drzwi, blokady dopływu powietrza do agregatów malarskich, nastawę temperatury malowania i suszenia, czasu suszenia, blokady urządzeń i indukowanie alarmów sprzężone z układem pomiarów stężeń gazów i par wybuchowych.
 
  • System monitorowania gazów i łatwopalnych oparów:

W kabinie malarskiej jest zestaw czujników eksplozymetrycznych monitorujących stężenie gazów i oparów. Ewentualne przekroczenie progów nastaw powoduje automatyczne wentylowanie kabiny, indukuje sygnał dźwiękowy i świetlny przekroczenia progu, blokuje pracę agregatów malarskich. System nadzoruje kabinę całą dobę i ewentualne przekroczenie norm, nawet pod nieobecnośc pracownikow i przy niepracującej kabinie automatycznie doprowadzi do przewietrzenia kabiny lakierniczej.
 

Projekt 3D kabiny malarskiej