STRONA GŁÓWNA Kontrola procesu

Kontrola procesu


Pełna oferta dotycząca urządzeń kontrolno-pomiarowych znajduje się na stronie www.anticorr.pl

Poniżej prezentujemy wykaz niektórych norm przydatnych w procesie przygotowania powierzchni i kontroli jakości. Normy te opisują sposoby przygotowania powierzchni, aplikacji powłok oraz metody badań właściwości tych powłok.

ETAP I – Metody przygotowania powierzchni

Metody i podział opisane są w następujących normach: PN EN ISO 12944-4, PN EN ISO 8504-1, PN EN ISO 8504-2, PN EN ISO 8504-3.

Metody przygotowania powierzchni dzielimy na:

1. Metody chemiczne

Trawienie w kwasach

Nakładanie past trawiących lub odrdzewiaczy

2. Metody fizykochemiczne...

więcej o metodach przygotowania powierzchni 

ETAP II – Aplikacja powłok

Kontrola warunków aplikacji

PN-EN ISO 8502-4:2000
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby...

więcej o aplikacji powłok

ETAP III – Metody badań farb i powłok

W celu sprawdzenia właściwości farb i powłok w stanie płynnym i właściwości ochronnych powłok opracowano wiele metod, które umożliwiają zarówno sprawdzenie jakości wyrobów lakierowych, jak i dobór odpowiedniego wyrobu do danych warunków eksploatacji. Najbardziej wiarygodne wyniki uzyskuje się w badaniach terenowych, w rzeczywistych warunkach eksploatacji powłok, jednak ze względu na ich długi czas trwania stosuje się wiele metod przyspieszonych.
 
Metody badań parametrów technicznych powłok:...

więcej o metodach badań farb i powłok