Aplikacja powłok

Pełna oferta dotycząca urządzeń kontrolno-pomiarowych znajduje się na stronie www.anticorr.pl

 ETAP II – Aplikacja powłok

Kontrola warunków aplikacji
PN-EN ISO 8502-4:2000
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby.
 
Kontrola grubości powłok przy nakładaniu
PN-EN ISO 2808:2008
Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki