STRONA GŁÓWNA Metalizacja natryskowa

Metalizacja natryskowa


Istotą metody metalizacji natryskowej jest nałożenie na pokrywane podłoże materiałów występujących w stanie stałym, w postaci drutu lub proszku po uprzednim ich stopieniu w strumieniu gazu lub łuku prądu elektrycznego. Roztopione cząstki metalu są rozpylone i transportowane przez sprężone powietrze na pokrywany detal.

Zalety metalizacji natryskowej:

  • Szybkość i pełna kontrola nad procesem.
  • Urządzenia nie wymagają kosztownych inwestycji.
  • Proces nie musi być stacjonarny, związany na stałe z miejscem pracy.
  • Urządzenia do metalizacji uruchamiane są w krótkim czasie.
  • Może być stosowana przy seryjnej i jednostkowej produkcji.

Nie da się w prosty sposób i jednoznacznie określić który z pistoletów jest lepszy: GAZOWY CZY ELEKTRYCZNY.
Pod pojęciem pistoletu elektrycznego mamy na myśli kompletny zestaw do natrysku łukiem elektrycznym.

Należy rozważyć poniższe aspekty.
 

  •     WYDAJNOŚĆ
  •     STRATY SPALANIA
  •     STRATY W CZASIE NATRYSKIWANIA
  •     OBSŁUGĘ
  •     INNE

Urządzenie elektryczne są bardziej wydajne aniżeli pistolety gazowe. Skupimy się głównie na wydajnościach w procesie antykorozji.
Elektryczne urządzenia są w stanie (teoretycznie) przetopić do 60 kg drutu Zn/h. Pistolet gazowy około 22  kg/h.
W tym momencie nie bierzemy pod uwagę doświadczenia operatora i zakładamy natrysk w powietrze.

Straty w procesie natryskiwania pochodzą od cząstek , które nie docierają do podłoża natryskiwanego bądź ulegają odbiciu od tego podłoża.
Metalizacja pistoletem gazowym przedmiotów o małych średnicach jest ekonomiczniejsza.
W pistoletach gazowych mamy więcej możliwości regulacji strumienia poprzez dobór odpowiednich kołpaków powietrznych.

Metalizacja natryskowa stosowana jest wówczas, gdy gabaryty obrabianego elementu są zbyt duże, aby poddać je standardowemu procesowi metalizowania w wannie. Proces metalizacji natryskowej to nakładanie na powierzchni elementów warstwy, dzięki zastosowaniu natryskiwania cieplnego. Standardowo wyróżnia się następujące metody natryskiwania cieplnego: płomieniowa, łukowa i plazmowa.

Metalizacja natryskowa to uniwersalna metoda, która pozwala na nakładanie powłoki na powierzchnię dowolnego materiału. Natryskiwanie cieplne nie powoduje naprężeń w materiale pokrywanym metodą metalizacji. Metodę metalizacji natryskowej stosują różne gałęzie przemysłu - maszynowy, naftowy, paliwowy, farmaceutyczny, energetyczny, hutnictwo, górnictwo i inne.

Sprawdź nasze oferty sprzętu i urządzeń, jakie stosuje się do metalizacji powłok części.