STRONA GŁÓWNA Kontrola procesu Metody badań farb i powłok

Metody badań farb i powłok

Pełna oferta dotycząca urządzeń kontrolno-pomiarowych znajduje się na stronie www.anticorr.pl

ETAP III – Metody badań farb i powłok

W celu sprawdzenia właściwości farb i powłok w stanie płynnym i właściwości ochronnych powłok opracowano wiele metod, które umożliwiają zarówno sprawdzenie jakości wyrobów lakierowych, jak i dobór odpowiedniego wyrobu do danych warunków eksploatacji. Najbardziej wiarygodne wyniki uzyskuje się w badaniach terenowych, w rzeczywistych warunkach eksploatacji powłok, jednak ze względu na ich długi czas trwania stosuje się wiele metod przyspieszonych.
 
Metody badań parametrów technicznych powłok:
 
a) oznaczanie gęstości
PN-EN ISO 2811
Farby - oznaczanie gęstości
 
b) oznaczenie substancji nielotnych
PN-EN ISO 3251
Nielotne składniki farb - oznaczanie zawartości substancji nielotnych
 
c) oznaczanie lotnych substancji organizcznych
PN-EN ISO 11890-1
Metoda różnicowa - oznaczanie lotnych substancji organicznych
PN-EN ISO 11890-2
Metoda chromatografii gazowej - oznaczanie lotnych substancji organicznych
 
d) oznaczanie przydatności do stosowania
PN-EN ISO 9514
Przygotowanie i kondycjonowanie próbek i wytyczne do badań - oznaczanie przydatności do stosowania
 
e) oznaczanie lepkości
PN-EN ISO 2431 
Oznaczanie lepkości umownej
 
f) oznaczanie stopnia roztarcia pigmentów i wypełniaczy
PN-EN ISO 1524 
Lakiery - oznaczanie stopnia roztarcia 
 
g) oznaczanie czasu schnięcia
PN-C-81519:1979
Lakiery - oznaczanie stopnia i czasu wysychania
PN-EN 29117
Oznaczanie stanu i czasu całkowitego wysychania
 
h) oznaczanie grubość powłoki
PN-EN ISO 2808:2006
Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki
PN-EN ISO 2178:1998
Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym -- Pomiar grubości powłok -- Metoda magnetyczna
PN-EN ISO 2360:2006
Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym elektryczność -- Pomiar grubości powłok -- Metoda amplitudowa prądów wirowych
PN-EN ISO 2063:2006
Natryskiwanie cieplne -- Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Cynk, aluminium i ich stopy
 
i) oznaczanie przyczepność powłoki do podłoża
PN-EN ISO 4624:2004
Farby i lakiery -- Próba odrywania do oceny przyczepności
PN-EN ISO 2409:2013
Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć
PN-EN ISO 16276-2:2007
Ochrona konstrukcji stalowych przed korozją za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji (wytrzymałości na odrywanie) powłoki -- Część 2: Badanie metodą siatki nacięć i metodą nacięcia w kształcie X
 
j) oznaczanie krycia
PN-C-81536:1989
Lakiery - oznaczanie krycia w sposób ilościowy  
  
k) oznaczanie twardości powłok
PN-ISO 15184
Oznaczanie twardości powłok metodą ołówkową
PN-EN ISO 1522
Oznaczanie twardości powłok metodą wahadłową
PN-EN ISO 2815
Oznaczanie twardości powłok metodą wciskania
 
l) oznaczanie giętkości powłok
PN-EN ISO 1519
Próba zginania powłoki na sworzniu cylindrycznym
PN-EN ISO 6860
Próba zginania powłoki wokół sworznia stożkowego
 
ł) oznaczanie tłoczności powłok
PN-EN ISO 1520
Próba tłoczności
 
m) oznaczanie odporności na uszkodzenia
PN-EN ISO 6272
Badanie przy pomocy spadającego odważnika
PN-EN ISO 12137
Oznaczanie odporności na uszkodzenie, zarysowanie
PN-EN ISO 7784
Oznaczanie odporności na ścieranie
 
n) oznaczanie szczelność powłoki
PN-EN ISO 8289:2002
Emalie szkliste i porcelanowe -- Badanie niskonapięciowe w celu wykrycia i umiejscowienia wad
 
Cechy wizualne powłoki:
 
a) oznaczanie barwy
PN-EN ISO 7724-2:2003
Farby i lakiery -- Kolorymetria -- Część 2: Pomiar barwy
PN-EN ISO 7724-3:2003
Farby i lakiery -- Kolorymetria -- Część 3: Obliczanie różnic barwy
 
b) oznaczanie połysku i barwy
PN-EN ISO 2813:2001
Farby i lakiery -- Oznaczanie połysku zwierciadlanego niemetalicznych powłok lakierowych pod kątem 20 stopni, 60 stopni i 85 stopni
 
c) oznaczanie połysku, wyrazistości, zamglenia
PN-EN ISO 2813:2001
Farby i lakiery -- Oznaczanie połysku zwierciadlanego niemetalicznych powłok lakierowych pod kątem 20 stopni, 60 stopni i 85 stopni