Destylarki

Produkty

 

Propunujemy wysokowydajne destylarki do mieszaniny rozpuszczalników organicznych (tzw. NITRO).

Destylarki FIDI charakteryzują się poniższymi  parametrami:

1.   Odzysk rozpuszczalnika na poziomie do 95% zawartości po myciu narzędzi lakierniczych.

2.   Wykonane w wersji przeciwwybuchowej EX II 2G IIB T3 potwierdzone certyfikatami.

3.   Nad bezpieczeństwem czuwają trzy termostaty bezpieczeństwa.

4.   Czytelnym odczyt parametrów pracy i licznik roboczogodzin na wyświetlaczu LCD ATEX.

5.   Pokrywą z zaworem bezpieczeństwa.

6.   Możliwocią obracania kotła.

7.   Wykonaniem kotła i chłodnicy ze stali kwasoodpornej INOX.