STRONA GŁÓWNA Technologia i innowacje Technologie antykorozyjne

Technologie antykorozyjne

Jednym z priorytetów Agencji Anticorr jest podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia poziomu technologicznego i jakości produkcji w przemyśle i pracach naukowo-badawczych z nim związanych. W tym celu Firma nawiązuje współpracę zakładami produkcyjnymi, dystrybutorami i cenionymi na rynku specjalistami, aby dzięki długotrwałym relacjom biznesowym wpływać na jakość i efekty pracy.

Przez lata istnienia na rynku Agencja Anticorr zrealizowała z sukcesem wiele znaczących projektów: współuczestniczyła w modernizowaniu technologii zakładowych i współpracowała z ośrodkami naukowymi na terenie całego kraju w zakresie prowadzonych przez nie badań.

Technologie antykorozyjne rozwijane przez Agencję Anticorr mają na celu usprawnienie pracy i podniesienie jakości produktu końcowego. Sprzęt oraz narzędzia oferowane przez Agencję Anticorr wspierają wszystkie etapy prac antykorozyjnych:

  1. przygotowanie powierzchni, do którego należą: mycie i czyszczenie,
  2. aplikację powłok, do jakiej zalicza się metalizację i malowanie,
  3. kontrolę procesu przeprowadzaną przy pomocy specjalistycznych urządzeń kontrolno-pomiarowych.

Zapraszamy Państwa do zapozania się ze specyfikacją produktów kluczowych w każdym z tych procesów:

  1. Produkty związane z przygotowaniem powierzchni - obróbka strumieniowo-ścierna
  2. Produkty związane z aplikacją powłok - malowanie i metalizacja
  3. Produkty związane z kontrolą procesu - urządzenia kontrolno-pomiarowe